HOME-2023

Ga direct naar

Investeren

Bekijk onze

Projecten

Investeren met

Impact

Meer

Over ons

Kom in

Contact

Investeer met impact, voor uzelf en een leefbare wereld

Met ons investeert u in duurzame projecten, die een significante bijdrage leveren aan verbetering van onze samenleving.

Vaste Rente!

Groeimarkten & Kansrijke projecten

Duurzaam investeren

Investeer met impact, voor uzelf en een leefbare wereld

Met ons investeert u in duurzame projecten, die een significante bijdrage leveren aan verbetering van onze samenleving.

Vaste Rente!
Duurzaam investeren
Groeimarkten & Kansrijke projecten

Door onze relaties beoordeeld met een 8.4. algemene tevredenheidscore

Door onze relaties beoordeeld met een 8.4. algemene tevredenheidscore

Een bewezen track record

Investeren in vastgoed-
en duurzame energieprojecten in groeimarkten.

Een bewezen track record

Investeren in vastgoed- en duurzame energieprojecten in groeimarkten.

Wereldwijd enorm woningtekort

Wereldwijd zijn naar schatting 100 miljoen mensen dakloos. Daarnaast leven nog eens miljoenen gezinnen in slechte, mensonterende omstandigheden. Het woningtekort zal de komende decennia verder toenemen, waarbij er een grote behoefte aan betaalbare woningen is.

Er ontstaat een nieuwe Energie-Economie

Het opwarmen van de aarde wordt gekwalificeerd als het grootste probleem, waar de huidige generatie mee te maken heeft. Zonne-energie vermindert deze opwarming. De vraag naar duurzame energie blijft groeien, nu wereldwijd het verbruik van elektriciteit toeneemt.

Gebiedsontwikkeling
voor de toekomst

Zomaar bouwen kan allang niet meer. Rekening houden met klimaatverandering, én tegelijkertijd de woonomgeving leefbaar, groen, sociaal en bereikbaar houden vraagt om duurzame gebiedsontwikkeling. Voor nu en toekomstige generaties.

Social Living Investments in cijfers

0+
woningen opgeleverd
0+
zonne-energieprojecten in ontwikkeling
0ha.
land in ontwikkeling

Een betaalbare woning voor iedereen

Er is wereldwijd een enorm tekort aan betaalbare, kwalitatief volwaardige woningen. Overheden en bedrijven hebben te maken met moeilijke macro-economische omstandigheden en staan voor uitdagingen om het woningtekort te reduceren. De behoefte aan financiering is nog nooit zo groot geweest nu huishoudens te maken hebben met een lagere koopkracht, hogere bouwkosten en de gevolgen van klimaatverandering. Investeren in betaalbare (sociale-) woningbouw kan dus aantrekkelijk zijn. SLI Group financiert en ontwikkelt al geruime tijd innovatieve en betaalbare woonconcepten, waarbij kopers zelfs aanspraak kunnen maken op overheidssubsidie. Met onze investeringsprogramma’s heeft u toegang tot een unieke markt met vooruitzicht op een prima rendement. Wilt u meer weten?

Klimaatverandering, betaalbaarheid van energie en energiezekerheid

Het opwarmen van de aarde wordt gekwalificeerd als het grootste probleem, waar de huidige generatie ooit mee te maken heeft gehad. Tevens en als gevolg van de stijgende energieprijzen worden door overheden de beleidsprioriteiten opnieuw afgestemd. Vanwege de energietransitie en de energiecrisis gaat elektriciteit en schone energie een steeds centralere rol innemen. De betrouwbare levering en de betaalbaarheid worden nóg belangrijker voor alle aspecten van het leven en welzijn. Wereldwijde expansie van duurzame energie alsmede investeringen in energieoplossingen zijn essentieel voor het halen van de klimaatdoelstellingen.
SLI Group ontwikkelt zonneparken en verhuurt deze langdurig aan eindgebruikers. Onze investeerders ontvangen een stabiele rente en dragen tegelijkertijd bij aan klimaatverbetering. Oók iets voor u?

Klimaatverandering, betaalbaarheid van energie en energiezekerheid

Het opwarmen van de aarde wordt gekwalificeerd als het grootste probleem, waar de huidige generatie ooit mee te maken heeft gehad. Tevens en als gevolg van de stijgende energieprijzen worden door overheden de beleidsprioriteiten opnieuw afgestemd. Vanwege de energietransitie en de energiecrisis gaat elektriciteit en schone energie een steeds centralere rol innemen. De betrouwbare levering en de betaalbaarheid worden nóg belangrijker voor alle aspecten van het leven en welzijn. Wereldwijde expansie van duurzame energie alsmede investeringen in energieoplossingen zijn essentieel voor het halen van de klimaatdoelstellingen.
SLI Group ontwikkelt zonneparken en verhuurt deze langdurig aan eindgebruikers. Onze investeerders ontvangen een stabiele rente en dragen tegelijkertijd bij aan klimaatverbetering. Oók iets voor u?

Gebiedsontwikkeling voor een duurzame toekomst

Gebiedsontwikkeling kan tien tot vijftien jaar in beslag nemen. In Latijns-Amerika hebben snelle en ongeplande stadsuitbreidingen geleid tot informele woonwijken met slechte leefomstandigheden voor miljoenen gezinnen. Duurzame en strategische gebiedsontwikkeling kan zowel de levenskwaliteit verbeteren als zorgen voor een betere toekomst. Het ontwikkelen van duurzame en gezonde gebieden èn het revitaliseren van platteland is cruciaal voor het creëren van een betere wereld. Dit kan met onze expertise op het gebied van duurzame energie, mobiliteit, circulariteit en klimaatadaptatie. Zo komen wij tot gebiedsontwikkeling die goed is voor mens en planeet. In onze portefeuille bevinden zich strategische grondposities met urbane bestemming voor duurzame energie en huisvesting. Benieuwd hoe wij de waardevermeerdering (voor u) realiseren?

Ontdek onze investeringsprogramma´s

Ontdek onze investeringsprogramma´s

15-jarig track record

SLI Group combineert diepgaande kennis van de Latijns-Amerikaanse markt met een Europese business mentaliteit. Ons multidisciplinair, internationaal team bestaat uit Nederlandse, Portugese en Braziliaanse business professionals met meer dan 15 jaar ervaring in projectontwikkeling in Latijns-Amerika en Brazilië in het bijzonder.

Wat zeggen onze investeerders

Wilt u meer informatie?

Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij sturen u de gewenste informatie toe!

FormContatoSite(#10)

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrieven & Ontwikkelingen

VEELGESTELDE VRAGEN

Staat u vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op
en wij helpen u graag verder.

Waarom zijn jullie projecten in Brazilië gelegen?2023-05-17T16:47:45+02:00

De thuismarkt van Social Living Investments Group is Latijns-Amerika en Brazilië in het bijzonder. Wij zijn hierin al meer dan 15 jaar actief met onze volgende divisies:

Huisvesting
Latijns-Amerika kenmerkt zich door een enorme bevolkingsgroei. In Brazilië is de helft van de bevolking jonger dan 35 jaar. Gevolg is een enorm en alsmaar stijgend tekort aan betaalbare (sociale) woningen; meer dan 7,5 miljoen woningen tekort in 2022. In een poging om het structurele woningtekort te reduceren, heeft de Braziliaanse overheid in 2009 met succes het “Minha Casa Minha Vida” (Mijn Huis Mijn Leven) programma geïntroduceerd. Het programma biedt families met lagere inkomens toegang tot de woningmarkt door het subsidiëren van de aanbetaling en hypotheek van de woning. Wij ontwikkelen betaalbare huisvestingsprojecten voor de Braziliaanse families die gebruik kunnen maken van dit overheidsprogramma.

Energy
Brazilië is strategisch gelegen in de “global-sunbelt”, waar het kan profiteren van de hoogste stralingsniveaus op de planeet. Hierdoor heeft Brazilië een enorm potentieel om goedkope zonne-energie te generen. Wegens het gunstige ondernemingsklimaat versterkt met fiscale voordelen omtrent vastrecht, ontwikkelen wij zonneparken en installeren zonne-energiecentrales. Deze worden verhuurd aan eindgebruikers die graag willen overstappen op zonne-energie, maar daarvoor zelf niet over voldoende middelen beschikken.

Landontwikkeling
Door onze jarenlange markt- en gebiedskennis, een uitgebreid netwerk en een scherp oog voor commerciële investeringskansen zijn wij in staat om strategische grondposities goed in te kopen. Wij genereren forse meerwaarde via diverse ontwikkelmethodes. Enerzijds gebeurt dit door percelen bouwrijp te maken voor verkoop, anderzijds door onze woningbouw- en duurzame energieprojecten. De winst ligt in de unieke combinatie “inkoop-meerwaarde-verkoop”.

Waar zijn jullie gevestigd?2023-05-23T15:40:01+02:00

Met ons hoofdkantoor zijn wij gevestigd aan de Laarderhoogtweg 25 te Amsterdam. Ten behoeve van het managen van de projecten in Brazilië hebben wij een vestiging in het centrum van Natal in de deelstaat Rio Grande do Norte. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek, plan dan uw afspraak via onze website. Wilt u onze projecten bezoeken, vraag dan naar de mogelijkheden.

Hebben jullie een AFM vergunning?2023-05-18T14:54:35+02:00

Een goedgekeurd prospectus is verplicht wanneer effecten worden aangeboden aan het publiek of toegelaten op de handel op een gereglementeerde markt in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie. Deze verplichting is vastgelegd in de Prospectusverordening (EU) 2017/1129. Voor het aanbieden van effecten aan het publiek is in bepaalde gevallen de publicatie van een goedgekeurd prospectus niet verplicht. Op grond van artikel 3 van de Prospectusverordening is een aanbieding in de Europese Unie met een totale tegenwaarde van minder dan € 8 miljoen berekend over een periode van twaalf maanden vrijgesteld van de prospectusplicht. Omdat de verschillende financiële markten in de Europese Unie een uiteenlopende omvang kennen, hebben de lidstaten de mogelijkheid om in hun nationale wetgeving een drempel voor toepassing van deze vrijstelling vast te stellen. In Nederland is deze drempel op € 5 miljoen vastgesteld. De aanbieding van onze effecten valt onder deze vrijstellingsregeling en is er geen prospectusplicht. Wél zijn conform de richtlijnen informatiedocumenten opgesteld en zijn de aanbiedingen voorafgaand aan de aanbieding gemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit heeft als doel dat de AFM een overzicht krijgt van alle aanbiedingen van effecten die zijn vrijgesteld van prospectusplicht. De AFM kan op deze manier eerder inspelen op mogelijke misstanden bij de uitgevende instellingen, de aanbieders en hun aanbiedingen om zo de beleggersbescherming te vergroten. Om u zo volledig mogelijk te informeren over de investeringsmogelijkheden en daarmee samenhangende risico’s, kosten, rendement en zekerheden zijn informatiedocumenten opgesteld, die wij u aanraden aan te vragen via deze website. Indien zaken na het lezen van de informatiedocumenten onduidelijk zijn, dan adviseren wij u juridisch, fiscaal en financieel advies in te winnen.

Welke risico’s zijn verbonden aan mijn investering en kan ik mijn inleg kwijt raken?2023-05-17T16:50:41+02:00

Elke investering brengt risico’s met zich mee. U kunt denken aan risico’s ten aanzien van het investeren in de activiteiten van de uitgevende instellingen, respectievelijk het investeren in Woningbouw, Duurzame Energie en Landontwikkeling, alsmede de specifieke risico’s van het investeren in het uitgegeven type effect. Het is mogelijk dat risico’s zich zelfstandig of in combinatie met elkaar voordoen. Wanneer één of meerdere risico’s tot uiting komen, kan dit een significant nadelig effect hebben op de mogelijkheden van de uitgevende instelling om haar verplichtingen jegens inleggers te voldoen hetgeen er in het uiterste geval toe kan leiden dat inleggers hun inleg deels of zelfs volledig zouden kunnen verliezen. Wij raden u aan kennis te nemen van de inhoud van het toepasselijke informatiememorandum en zich goed in te lezen in de risico’s alvorens u een beslissing neemt. U kunt het gewenste informatiememorandum aanvragen via deze website.

Hoe kan ik volgen wat er met mijn inleg gebeurt?2023-05-23T15:42:51+02:00

Wij hechten belang aan goede informatievoorziening en transparantie. Vanaf deelname kunt u volgen wat er met uw inleg gebeurt. In het toepasselijke informatiememorandum ziet u bijvoorbeeld welke kosten er worden ingehouden. U krijgt een eigen digitale omgeving waarin u alle relevante documentatie aantreft. De meest actuele situatie rondom de projecten is te volgen op onze instagrampagina, waar regelmatig nieuwe video’s, drone-films en foto’s worden geplaatst. Middels periodieke nieuwsbrieven wordt verantwoording afgelegd over de periode daaraan voorafgaand. Financiële informatie waaronder accountantsrapportages worden geüpload in uw eigen digitale omgeving. Bij relevante ontwikkelingen wordt u persoonlijk geïnformeerd en worden (indien mogelijk) regelmatig bijeenkomsten gehouden.

Kan ik op elk gewenst moment mijn inleg ten gelde maken?2023-05-23T15:46:22+02:00

Over het algemeen zijn de aangeboden effecten een investering voor de middellange termijn. De mogelijkheid om tussentijds een vervroegde aflossing dan wel terugkoop te effectueren is mogelijk indien daar de liquiditeit voor aanwezig is. Per uitgevende instelling dient alsdan te worden beoordeeld wat de mogelijkheden zijn. Tussentijds kunt u ook uw effecten schriftelijk ter verkoop aanbieden waarin wij voor u een bemiddelde rol kunnen innemen. Houd er rekening mee dat bij vervroegde aflossing of tussentijdse verhandeling er een risico bestaat dat bijvoorbeeld door koersverhoudingen (Euro/Reais) en/of kosten een negatiever resultaat behaald kan worden. De voorwaarden zoals opgenomen in de toepasselijke documentatie zijn leidend ten aanzien van vervroegde aflossing en verhandeling van effecten.

Ga naar de bovenkant